METODIT

Yksilö

Jokainen yhteisö koostuu yksilöistä. Yhteisö voi kukoistaa vain, jos yksilöitä kunnioitetaan ja arvostetaan. Yksilöt taas tyypillisesti kukoistavat yhteisössä, mikäli he lähestyvät elämää “oppijan asenteella” hyväksyen, että kaikki se, mitä he kohtaavat, on osa oppimismatkaa ja siten arvokasta, vaikka se osoittautuisi erilaiseksi, kuin mitä he ovat odottaneet. Henkilökohtainen kasvu ja yhteisön rakentaminen toimivat yhdessä parhaiten, kun tietoisesti käytetään syvän jakamisen ja palautteen työkaluja.

Työkalupakki – yksilö:

KOKOUSTEN FASILITOINTI

Paras käyttö: Kokousten tehokkuuden lisääminen

Tiivistelmän laatija: Lucilla Borio,

IIFAC-linkit: Bea Briggs

Fasilitointi on taitoa ja käytäntöjä tehdä kokouksista helpompia (latinalaisesta juuresta “facilis”), tehokkaampia, hauskempia ja tuottavampia kaikille osapuolille. Fasilitoija on ryhmäprosessin puolueeton avustaja, jota aktiiviset osallistujat tukevat ottamalla rooleja kuten aikataulun seuraaja, kokousmuistion tekijä, tunnelman tarkkailija ja muut mahdolliset roolit. Olennaisia elementtejä ovat selkeä ja läpinäkyvä asialista, yhteinen ja tuttu päätöksentekomenetelmä sekä luotettava suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

JOHARIN IKKUNA

Paras käyttö: Ihmisille tutustua paremmin toisiinsa ja ymmärtää, kuinka muut näkevät meidät

Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Johari_w window

Suomenkielistä materiaalia: www.joharinikkuna.fi

Joharin ikkuna on tekniikka, jolla autetaan ihmisiä ymmärtämään paremmin suhdettaan itseensä ja muihin. Sen kehittivät vuonna 1955 psykologit Joseph Luftin (1916–2014) ja Harrington Inghamin (1916–1995). Tekniikkaa käytetään pääasiassa oma-apu-ryhmissä ja yritysympäristöissä kokeilevana (heuristisena) harjoituksena. Luft ja Ingham kutsuivat mallia Joharin ikkunaksi yhdistäen siihen etunimensä, Joe ja Harry.

FOORUMI

Paras käyttö: Emotionaalisten aiheiden käsittely ryhmässä

Foorumi on ryhmässä tapahtuvan syvän jakamisen menetelmä, joka synnyttää luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä. Sen on kehittänyt Meiga-projektista syntynyt yhteisöprojektien perhe: ZEGG, Tamera ja muut pienemmät yhteisöt.

PROSESSITYÖ

Paras käyttö: Ryhmädynamiikan ja taustalla olevien prosessien ymmärtäminen

Kirjoittaja: Arnold Mindell

Prosessityö metodina tarjoaa fasilitointia ja sisäisen työskentelyn menetelmiä, joilla voi tutkia suhteiden luontaisia malleja, mahdollisuuksia ja suhteissa esiin tulevia prosesseja. Jännittynyt kanssakäyminen ja konfliktit nähdään kutsuna syventää suhteita ja tuoda niihin lisää tietoisuutta ja monimuotoisuutta.

PERMAKULTTUURI

Paras käyttö: Kokonaisvaltainen lähestymistapa suhteessamme ympäristöön ja yhteiskuntaan

Tiivistelmän laatija: Monique Wijn

Permakulttuuri on luova suunnitteluprosessi, joka perustuu etiikan ja suunnitteluperiaatteiden ohjaamaan kokonaisten järjestelmien ajatteluun. Tämä prosessi kasvattaa taitoja ja kestävyyttä kotona ja paikallisissa yhteisöissä. Näiden suunnitteluperiaatteiden soveltamisen tekniikat ja strategiat vaihtelevat huomattavasti sijainnin, ilmasto-olosuhteiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Menetelmät voivat poiketa toisistaan, mutta perusteet tälle kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle säilyvät muuttumattomina.