CLIPS-malli

Kehittämämme käsitteellinen CLIPS-malli rakentuu samankeskisille ympyröille, jotka kuvaavat yhteisöprojekteihin sisältyviä tasoja ja niiden monimutkaisia dynamiikkoja. Mallin keskiössä on yksilön ja yhteisön välinen suhde, josta se laajenee aikomukseen, rakenteeseen ja käytäntöön.

CLIPS-malli havainnollistaa tasojen yhdistyneisyyttä alkaen yksilön ja yhteisön muodostamasta kaksoisytimestä. Nämä kaksi ovat keskiössä, koska ne ovat ratkaisevia minkä tahansa projektin terveelle kehitykselle. Ei ole kukoistavaa yhteisöä ilman kukoistavia yksilöitä ja toimiva yhteisö edistää hyvin yksilön kasvua.

Seuraava askel yhteisöllisten projektien kehittämisessä on aikomusten määrittäminen.

Sitten on vuorossa toimivien rakenteiden luominen. Ne tulee linjata aikomuksiin ja arvoihin. Hallinto, päätöksenteko, omaisuus ja valta, kommunikaatio jne. on laitettava paikalleen. Varsinaisten käytäntöjen taso muotoutuu viimeiseksi aikomuksista ja rakenteista polveutuen.

Ihannetapauksessa yksilö, yhteisö, aikomus, rakenne ja käytäntö ovat täydellisesti yhteydessä toisiinsa. Kuitenkaan kokemustemme mukaan käytäntö ei aina yhdisty aikomusten kanssa kovin hyvin. Rakenteet voivat puuttua tai olla riittämättömät, mikä aiheuttaa sekaannusta ja häiriöitä. Aikomukset voivat kärsiä siitä, ettei niitä tutkita uudelleen ja pidetä elävinä – ehkäpä siksi, että ainoastaan muutama alkuperäinen perustaja sisäistää ne kokonaan. Aikomuksen, rakenteen ja käytännön yhtenäisyyttä sekä yksilön ja yhteisön välistä tasapainoa haastetaan jatkuvasti. Konfliktien ja toimimattomuuden syyt voidaan yleensä jäljittää tasojen välisten yhteyksien jättämiseen liian vähälle huomiolle tai yhden tason laiminlyöntiin.

CLIPS-opas keskittyy neljään ensimmäiseen tasoon: yksilöön, yhteisöön, aikomukseen ja rakenteeseen. Viides taso, käytäntö, katetaan muutamilla esimerkeillä, joilla pyritään kuvaamaan tasojen välisiä yhteyksiä.