Rakenne tarkoittaa “rakentamista”, kielikuvana suojaavien seinien tekemistä turvatilojen ympärille; kattoja, ohjaavia käytäviä sekä ovia, jotka voidaan aukaista ja sulkea, lukita ja avata lukoistaan.

Todelliset päätökset ja panostukset tällaisten rakenteiden luomiseksi ovat äärimmäisen tärkeitä ja vaikeita, ja ne jätetään usein tekemättä, koska halutaan ”ylittää aita sen matalimmasta kohdasta”. Tästä seuraakin usein, ettei yhteisöllä ole vakaata rakennetta, silloin kun sitä tarvittaisiin esimerkiksi konflikteissa. Ilman asianmukaisia rakenteita voi olla vaikea elää todeksi jopa selkeitä aikomuksia. Projektin kehittämisessä on siis ratkaisevan tärkeätä luoda hallintorakenne, joka sopii projektin tarkoitukseen ja joka palvelee sekä yksilöitä että yhteisöä.

Tässä osassa esitellään menetelmiä, jotka auttavat valitsemaan sopivia rakenteita asetettujen aikomusten saavuttamiseksi sekä yhteisiin päätöksiin pääsemiseksi.

Avainkohdat

Rakenteen laaja käsite viittaa ryhmän organisoitumiseen käytännön tasolla koskien hallintoa, päätöksentekoa (liittyen tietojen saatavuuteen), omaisuutta sekä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä. Se koskee myös asemaan ja johtajuuteen liittyviä ihmissuhdekysymyksiä, ryhmän voimakkaita moottoreita sekä mahdollisia konfliktien ja häiriöiden lähteitä.

Haasteena on luoda rakenteita, jotka ovat yhtäältä riittävän vankkoja ja johdonmukaisia tukemaan ryhmän aikomusta mutta toisaalta eivät kuitenkaan jäykästi tukahduta tai rajoita ihannekuvaa. Rakenne on tärkeä työkalu myös suojaamaan ryhmää oikeudellisilta ongelmilta, joita voi syntyä ulkomaailman kanssa.

Rakenteen avainkysymys on päätöksentekoprosessi, jonka tulisi voimaannuttaa kaikkia jäseniä ja jakaa valtaa tasapainoisesti.