KESTÄVÄN KEHITYKSEN PROJEKTIEN YHTEISÖKYPSYTTÄMÖ

CLIPS on ratkaisuhakuinen ohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata yhteisöprojekteja niiden alkuvaiheissa – sekä jo olemassa olevia hankkeita niiden kamppaillessaan ongelmissa tai yksinkertaisesti tarvitessaan elvytystä. CLIPS:in tarkoitus on tarjota puitteet ja selittävä toimintamalli yhteisöjen kehittämiselle. Lisäksi se tuo esiin erityisiä nykyisissä yhteisöhankkeissa hyödyllisiksi havaittuja työkaluja.

CLIPS perustuu ekokylähankkeissa opittuihin kokemuksiin ja näkemyksiin. Nämä oivallukset on jalostettu malleiksi, käsitteiksi ja menetelmiksi, joita voidaan soveltaa missä tahansa yhteisöllisyyden arvon tiedostavassa ryhmässä. CLIPS-pakettia kehitettäessä sitä testattiin ja arvioitiin yhteisöaloitteissa yhdeksässä Euroopan maassa.

PROJEKTIT

Hyvät projektit jatkavat elämänsä samaan aikaan kun kun eri ihmiset tulevat ja menevät. Vuosikymmentä pidempään säilyneissä projekteissa monet niistä ihmisistä, jotka ajattelivat löytäneensä “juuri sen tietyn paikan”, päätyivätkin poistumaan. Kaikki kollektiiviset projektit eivät vaan sovellu kaikille niistä kiinnostuneille ihmisille. Tämän lisäksi siirtyminen kohti yhteistyöllisempiä ja yhteisöllisempiä elämäntapoja voi olla yllättävän haastavaa. Joskus siihen tarvitaan enemmän sopeutumista, muutosta ja sitoumusta, kuin mitä ihmiset ovat valmiita käsittelemään. Tässä onkin tärkeä läksy: aloitetta kypsyttäessä projektilla ja yhteisöllä on jonkin verran yksilöä tärkeämpi asema.

KYPSYTTÄMÖ

Mikä on kypsyttäminen? Meille se on avustettu ryhmää tukeva prosessi jännitteiden, ratkaisujen, resurssien ja menetelmien tunnistamiseksi, soveltaen sopivia toimenpiteitä sopivina ajankohtina. Tämä on CLIPS-fasilitoijien toimialuetta. Kuten kätilöt, niin myös fasilitoijat avustavat ryhmiä niiden projektien synnytyksen aikana sekä tarkistavat projekteja kypsymisen myötä. On merkillepantavaa, että kypsyttämiseen tarvitaan huomiota ja huolenpitoa, muttei koskaan autoritaarista.

TYÖKALUT

CLIPS:in tarkoitus on suositella ja selvittää puitteet, joilla lähestyä yhteisön kehittämistä. Se tuo esiin olemassa olevissa yhteisöhankkeissa hyödyllisiksi havaittuja erityisiä työkaluja.

CLIPS perustuu vakiintuneissa ekokyläprojekteissa opittuun ja oivallettuun. Nämä oivallukset on jalostettu malleiksi, käsitteiksi ja menetelmiksi, joita voidaan soveltaa missä tahansa yhteisöllisyyden arvon tiedostavassa ryhmässä. Kehitystyön yhteydessä CLIPS-pakettia testattiin ja arvioitiin Euroopan yhdeksän maan yhteisöllisissä aloitteissa.

KOULUTTAJAT

CLIPS-kouluttajat ovat kokeneita fasilitoijia, jotka tuntevat CLIPS-mallin ja työkalut. He ohjaavat ryhmää niiden haastavien vaiheiden lävitse, jotka usein ratkaisevat projektin onnistumisen tai epäonnistumisen.

CLIPS-ohjelma sisältää työpajoja, mentorointia ja koulutuksia sekä online-alustan, jossa on sekä projekteille että yhteisöjen kasvua tukemaan sitoutuneille kouluttajille saatavilla resursseja, linkkejä, esimerkkejä ja työkaluja.