Yhteisötaitoja kestävän kehityksen yhteisöille

Yhteisötoiminnan ja -kehittämisen fasilitointia kokemusammattilaisilta

Eurooppalaisten ekokylien verkostossa kerättyihin kokemuksiin pohjautuva yhteisöllisyyden kehittämissohjelma CLIPS on nyt hyödynnettävissä myös Suomessa.

Haluatko sitten kehittää omia yhteisötaitojasi tai yhteisökokonaisuutta, CLIPSistä löydät työkaluja ja tietoa siihen. Tarvittaessa löydät myös ulkopuolista tukea ja ohjausta yhteisötoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi yhteisten kokousten fasilitointia.

CLIPS-ohjelman avulla:

 • harjaannut omissa yhteisötaidoissasi
 • ymmärrät yhteisöhankkeiden dynamiikkaa
 • saat tietoa yhteisöhankkeiden onnistumistekijöistä 
 • tutustut esimerkkien avulla onnistuneisiin yhteisöhankkeisiin
 • tunnistat yhteisön nykytilan sekä siinä tarvittavat oleelliset toimenpiteet
 • tunnistat sekä omia henkilökohtaisia että yhteisön vahvuuksia ja haasteita
 • hankit koulutusta ja fasilitointia yhteisökehittämisen kokemusammattilaisilta
 • saat FB-yhteyskanavan muihin yhteisöhankkeista kiinnostuneisiin

CLIPS-ohjelma rakentuu kestävän kehityksen  periaatteille. Se on sovellettavissa monenlaisiin yhteisöhankkeisiin eri ympäristöissä. Erityisesti siitä hyötyvät alkavassa vaiheessa olevat yhteisöhankkeet.

CLIPS-työkaluja ovat:

 • CLIPS-malli
 • CLIPS-opaskirjanen
 • CLIPS-lautapeli
 • CLIPS-itsearviointityökalu
 • CLIPS-koulutukset ja -fasilitoinnit
 • CLIPS-nettisivut
 • CLIPS-Facebook

CLIPS-ohjelma hyödyntää Euroopan eri maissa saatuja kokemuksia yhteisöhankkeiden onnistumistekijöistä. Se on kehitetty osana Erasmus+ rahoitettua kumppanuushanketta Euroopan ekokylien ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. CLIPS-ohjelman kehitystyöstä vastaa Euroopan ekokylien kattojärjestö GEN Europe.

TUTUSTU CLIPS:IN SISÄLTÖÖN

CLIPS-MALLI

CLIPS-hankkeessa kehtettiin käsitteellinen malli, jossa samankeskisillä ympyröillä kuvataan yhteisöprojektien monimutkaista dynamiikkaa ja niistä löytyviä kerroksia. Kerrokset alkavat yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta ja jatkuvat intentiolla, rakenteella ja käytännöllä.

METODITI

CLIPS:in metodi-osioon on kerätty, mukautettu ja kehitetty hyödyllisiä menetelmiä, joilla voidaan edistää:

 • paremman ymmärryksen saamista yksilöistä ja yhteisöistä
 • tietoisuuden lisäämistä koskin yhteisön yhteistä aikomusta
 • sopivien rakenteiden valintaa ravitsemaan yhteistä aikomusta ja edistämään yhteisiin päätöksiin pääsyä
 • hankkeiden toteuttamisen onnistumista

LÄHTEET

Monet ekokylien ja muiden yhteisöjen asukkaat on koulutettu sellaisille osaamis- ja tieteenaloille, jotka ovat hyödyllisiä yhteisöjen rakentamisprosesseissa. Muutamat näistä osaamisalueista on otettu käyttöön ja levitykseen ekokylissä eri puolilla maailmaa. CLIPS-metodologiassa näitä laajoja osaamisalueita  kutsutaan “lähteiksi”, ja ne muodostavat CLIPS-ohjaajien työn perustan.

TYÖKALUT

Työkalukokoelmassa esitellään CLIPS-hankkeen partnereiden tarjoamat helppokäyttöiset yhteisötyökalut. Ne ovat CLIPS-menetelmiä kevyempiä versioita, ja niitä voidaan helposti soveltaa ilman ennakkotietoja. Voit käyttää niitä myös ilman CLIPS-fasilitoijaa. Nauti löytämisestä!

AKKREDITOINTI

CLIPS-menetelmän kasvun, laadun ja kestävyyden varmistamiseksi Euroopassa alkuperäistä ydinryhmää laajempana on kehitetty CLIPS-kouluttajien sertifiointiprosessi. CLIPS-ohjelman monikulttuurinen ja monialainen luonne edellyttää  sertifioinnilta avointa ja joustavaa lähestymistapaa, jonka tulee samalla heijastaa tarvetta taata CLIPS-kouluttajien korkea osaamisen taso.

ITSEARVIOINTI

Itsearviointityökalu näyttää graafisesti yhteisösi nykytilan. Katso, miltä yhteisöryhmäsi voisi näyttää, mitkä ovat sen vahvuuksia, mitkä sokeita pisteitä ja mitkä juhlan hetkiä.