31.8.2021 Kurjen ekokyläyhdistys ry – yhteisötaitojen edelläkävijä


Yhteisöt eivät nykyisen yksilökeskeisen kulttuurimme aikaan rakennu itsestään.

Euroopan ekokyläverkostossa saatujen kokemusten mukaan useimmat yhteisölliset hankkeet kariutuvat jo ensimmäisten 2-3 vuoden aikana.

CLIPS (Community Learning Incubator Program for Sustainability) on Erasmus+ -ohjelman rahoittama kumppanuushanke, jossa luodaan menetelmiä ja työkaluja auttamaan yhteisövetoisia projekteja menestymään aiempaa paremmin.

Suomalaisena kumppanina hankkeessa on Kurjen ekokyläyhdistys ry Vesilahdelta sekä avustavana kumppanina Suomen kestävän elämäntavan yhdistykset ry (SKEY ry). CLIPS-hankkeen muut kumppanuusorganisaatiot tulevat Italiasta, Espanjasta, Sloveniasta, Unkarista, Romaniasta, Tanskasta, Alankomaista, Saksasta ja Ruotsista. Kurjen ekokyläyhdistyksen Jonna Kolkka ja Reima Kanerva olivat Espanjan Arterra Bizimodussa (https://arterrabizimodu.org/) CLIPS-fasilitoijien koulutuksessa (3.-7.8.2021) saamassa oppia CLIPS-hankkeessa tuotettujen yhteisökehittämismenetelmien käyttöön.

Kouluttajina Arterra Bizimodussa olivat Mauge Cañada Zorrilla (https://clips.gen-europe.org/member/mauge-canada-zorrilla/) Espanjasta sekä Genny Carrero (https://clips.gen-europe.org/member/genny-carraro/) Italiasta. Molemmat heistä ovat pitkään työskennelleet yhteisökouluttajina ja -konsultteina sekä olleet aktiivisesti kehittämässä niin CLIPS-hanketta
kuin siinä luotuja yhteisökehittämisen menetelmiä ja työkaluja. Osallistujia koulutuksessa oli Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Alankomaista, Espanjasta, Unkarista ja Italiasta.

Jonna ja Reima jakavat CLIPS-yhteisökehittämistietoutta Suomessa eteenpäin. Omassa ekokylässä Vesilahdella olikin jo viikonlopulla ensimmäinen CLIPS-workshop, jossa porukalla käytiin läpi yhteisönä kehittymisen oppeja sekä sovellettiin CLIPS-hankkeessa tuotettuja yhteisökehittämisen käytännön menetelmiä.


CLIPS-hanke on ollut meneillään lähes kolme vuotta. Hankkeen tuloksia ovat:

  • CLIPS-yhteisökehittämisopas – kirjoitettuna englanniksi ja käännettynä 10 kansalliselle kielelle,
  • Lähes 30 käytännöllistä työskentelymenetelmää, jotka on luotu ja koottu yhteen edistämään yhteisöhankkeiden menestystä (ja nämä käännettyinä 10 kansalliselle kielelle),
  • Lähes 30 helppokäyttöistä työkalua sujuvoittamaan vuorovaikutusta erilaisissa yhteisöprojekteissa (näiden käyttöön ei tarvita mitään aikaisempaa kokemusta),
  • CLIPS-lautapeli, jonka avulla ryhmät voivat harjoitella hauskalla ja leikkisällä tavalla yhteistoiminnassa hyödyllisiä ajattelumalleja ja päätöksentekotaitoja, sekä hankkeissa yllätyksellisestikin eteen tulevia asioita.
  • videoita ja kertomuksia parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi yhteisöhankkeista eri kumppanuusmaissa

Vaikka CLIPS-hanke on toteutettu ekokyläympäristöissä, ovat sen tulokset hyödynnettävissä kaikenlaisissa yhteisöhankkeissa.

31.8.2021 Yhteisöhautomohanke CLIPS tuotti runsaasti käytännön tuloksia yhteisöllisten hankkeiden menestymiseksi

Noin kolme vuotta sitten Euroopan ekokyläverkostossa (Global Ecovillage Network Europe, GEN Europe) perustettiin CLIPS-yhteisöhautomohanke (Community Learning Incubator Program for Sustainability) Erasmus+ -rahoituksella. Hanke tukee yhteisövetoisia projekteja menestymään aiempaa paremmin etenkin niiden varhaisvaiheissa. Havaitun mukaan
huomattava osa yhteisöllisistä hankkeista kun kariutui jo 2-3 vuoden sisällä. Usein epäonnistumisten syyt juurtuivat ihmissuhteiden, viestinnän ja yhteistyön alueisiin. Juuri siksi vankan sosiaalisen osaamisen kehittäminen projektiryhmissä lisääkin merkittävästi yhteisöprojektien mahdollisuuksia onnistua. CLIPS-hankkeessa huomio kohdennettiin juuri
näihin asioihin.

CLIPS-hanke esittelee myös CLIPS-mallin, joka kuvaa yhteisöhankkeissa vaikuttavia elementtejä niin, että hankkeiden dynamiikkaa voidaan helpommin ymmärtää.

Euroopan ekokyläverkostossa on jo vuosikymmeniä tutkittu yhteisöllisten hankkeiden menestystekijöitä. Keski- ja Etelä-Euroopassa ekokylätoiminta on ollut aktiivista paljon pidempään kuin Suomessa ja se on rakentunut paljon laajemmaksi kuin täällä. Näin se on tarjonnut kattavan ja tarpeeksi yhtenäisen ympäristön tutkia hankkeiden onnistumista. Eturivin toimijoina tässä työssä ovat olleet muun muassa italialaiset ekokyläyhteisöt, mm. Torri Superiore.

Vaikka CLIPS-hanke on toteutettu ekokyläympäristöissä, ovat sen tulokset hyödynnettävissä kaikenlaisissa yhteisöhankkeissa.

CLIPS-hankkeen kumppanuusorganisaatiot tulevat Italiasta, Espanjasta, Sloveniasta, Unkarista, Romaniasta, Tanskasta, Alankomaista, Saksasta, Ruotsista ja Suomesta. CLIPS-projekti kokosi yhteen kansalliset kumppanuusorganisaatiot kehittämään yhdessä CLIPS-ohjelman sisältöä sekä lisäämään kestävien yhteisöllisten hankkeiden ja aloitteiden
onnistumisprosenttia kansallisilla tasolla. Suomalaisena kumppanina hankkeessa ovat olleet Kurjen ekokyläyhdistys ry Vesilahdelta sekä avustavana kumppanina Suomen kestävän elämäntavan yhdistykset ry (SKEY ry).

CLIPS-hankkeessa käytännön työ tehtiin työryhmissä, jotka omistautuivat hankkeessa määritellyille eri tavoitteille (Intellectual Outputs), kuten CLIPS-metodit, CLIPS-lautapeli tai parhaat CLIPS-käytännöt ja esimerkit. Työtä tehtiin sekä kasvokkain että etänä verkossa.

Hanke tuotti tuloksenaan:

  • CLIPS-yhteisökehittämisoppaan – kirjoitettuna englanniksi ja käännettynä 10 kansalliselle kielelle,
  • Lähes 30 käytännöllistä työskentelymenetelmää, jotka on luotu ja koottu yhteen edistämään yhteisöhankkeiden menestystä (ja nämä käännettyinä 10 kansalliselle kielelle),
  • Lähes 30 helppokäyttöistä työkalua sujuvoittamaan vuorovaikutusta erilaisissa yhteisöprojekteissa (näiden käyttöön ei tarvita mitään aikaisempaa kokemusta),
  • CLIPS-lautapelin, jonka avulla ryhmät voivat harjoitella hauskalla ja leikkisällä tavalla yhteistoiminnassa hyödyllisiä ajattelumalleja ja päätöksentekotaitoja, sekä hankkeissa yllätyksellisestikin eteen tulevia asioita.
  • videoita ja kertomuksia parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi yhteisöhankkeista eri kumppanuus-maissa.

Hankkeelle tullaan hakemaan lisärahoitusta, jotta kehitystyötä päästään jatkamaan. Kurjen ekokyläyhdistys ry ja Suomen kestävän elämäntavan yhteistöt ry tulevat jatkamaan CLIPS yhteisöhautomokonseptin jalkauttamista Suomeen.

8.5.2019 Uusi avaus yhteisökypsyttämöille

Euroopan ekokylät ovat kehittämässä työkaluja kestävän kehityksen mukaiseen elämään.

Me olemme todistamassa maailman laajuista individualismin kukoistusta. Yhteisöt hajoavat kaikkialla. Kun yksilöt tulevat yhteen ja yrittävät luoda uusia yhteisöjä, niin heillä ei ole tarvittavaa osaamista. Yli 90 % yhteisöjen perustamisyrityksestä epäonnistuu. Löytääkseen ratkaisun ongelmaan, kokeneet yhteisöihmiset eri puolilta Eurooppaa loivat yhteisökypsyttämö-ohjelman, CLIPS:n, jota ERASMUS+ rahoitti vuosina 2015-2017. CLIPS tulee sanoista Community Learning Incubator Programme for Sustainability.

Kehittääkseen yhteisökypsyttämö-ohjelmaa edelleen 24 edustajaa yhteisöorganisaatioista 10 eri maasta kokoontui alkuvuodesta Sunny Hill:ssä Sloveniassa käynnistääkseen ERASMUS+:n rahoittaman CLIPS 2 projektin. Suomesta mukana on Kurjen ekokyläyhdistys ry yhteistyössä Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n kanssa.

Osanottajien keskuudessa oli selvä ymmärrys siitä, että yhteisöt eivät ole luksusta tai vähintäänkin niiden ei tulisi olla. Mukanaolo merkityksellisiä ihmissuhteita sisältävissä yhteisöissä on ihmisten perustarve. ”Yhteisö” on ”ihminen” monikossa ja toisinpäin ”ihminen” on ”yhteisö” yksikössä. Meidän globaali vastuu ei ole vain säilyttää uhanalaisia lajeja ja ekosysteemejä vaan säilyttää myös yhteisöjen rikkaus.

Yhteisöjen perustamisen fasilitointi ja laadukas ryhmätyöskentely yleisestikin on tarpeen sadoissa, ellei tuhansissakin projekteissa ympäri Eurooppaa. Yhteisökypsyttämö-ohjelma on vahvistamassa innovatiivisia metodologioita ja prosesseja, joista olisi tukea erilaisille ryhmille.

Tähän mennessä yhteisökypsyttämöt ovat saaneet jalansijaa monissa Euroopan maissa CLIPS 1 -projektin päättymisen jälkeen. CLIPS 2 -projektin tarkoituksena on parantaa yhteisökypsyttämöä ja levittää sitä palvelemaan yhteisöprojektien todellisia tarpeita.

Vahvat yhteisöt ovat vankka perusta sosiaalisten kriisien ja ilmastonmuutoksen kohtaamiseen. Tapaaminen Sloveniassa vakuutti osanottajat siitä, että yhteisökypsyttämöt eivät ole vaan välttämättömyys vaan myös kiireellisesti eteenpäin vietävä asia. Harjoitteluyhteisö luotiin, koska yhteisötaitojen opettaminen vaatii kokemusta yhteisöissä olosta.

Voimme vain toivoa, että yhteisökypsyttämö-ohjelma antaa oman panoksensa parantaakseen globaalia individualismiepidemiaa ja auttaakseen sekä uusia että vanhoja yhteisöjä menestymään. Me myös toivomme, että yhteisöprojektit kokevat yhteisökypsyttämöt arvokkaiksi ja käyttökelpoisiksi.

Nettisivut: