AIKOMUS

Yhteinen määritelty aikomus ohjaa ihmisiä ohi sen oletuksen, että kaikki haluavat mennä samaan suuntaan. Selkeä ja erottuva aikomus auttaa suuntautumaan etenkin silloin, kun ryhmälle on epäselvää, mihin mennä. Epäselvä aikomus voi taas osaltaan olla konfliktien, sekaannuksen ja väärinkäsityksen lähde, niinpä selkeyteen tulisikin pyrkiä kaikin keinoin.  Selkeyttä on se, että jäsenet pitävät aikomuslauselmia (visio, tehtävä, tavoite ja tarkoitus) merkityksellisinä ja samastuvat niiden kanssa.

CLIPS-oppaassa luonnostellaan esimerkkejä selkeästi muotoilluista yhteisistä aikomuksista, jotka voivat palvella ryhmää hyvin.

Työkalupakki – Aikomus:

DRAGON DREAMING – LOHIKÄÄRME-UNELMOINTI

Kirjoittanut John Croft

Paras käyttö: projektisuunnittelu

Dragon Dreaming on projektisuunnittelun lähestymistapa, kun toimitaan maa-planeetan palveluksessa yhteisöä ja henkilökohtaista kasvua palvellen.

Dragon Dreaming tähdentää, että jokainen onnistunut projekti käy läpi 4 tärkeää vaihetta: Unelmointivaihe, Suunnitteluvaihe, Tekemisvaihe ja Juhlintavaihe. Kaikki vaiheet ovat keskenään yhtä tärkeitä. Meidän tulisi osoittaa ¼  resursseistamme kullekin vaiheelle.

EVONEERIEN MATKA 

Tiivistelmän kirjoittaja: Anna Kovasna

Evoneerien matka on sosiaalisen yrittäjyyden koulutus muutoksentekijöille. Se keskittyy sosiaaliseen innovointiin kestäville yhteisöille ja se luotiin ihmisille, jotka pyrkivät yhdistämään tarkoituksen ja toimeentulon. Avoimen lähdekoodin opinto-ohjelma kasvoi huomiosta, että samalla kun monet koulutukset tukevat yksilöitä ja yhteisöjä kehittämään käytäntöjä syventää ympäristöllistä, sosiaalista ja kulttuurista perustaansa, on tarpeen vahvistaa kestävyyden ja joustavuuden taloudellista ulottuvuutta.

ARVOSTAVA KYSELY

Abstraktin kirjoittajat: David L. Cooperrider ja Diana Whitney

Arvostava kysely tarkoittaa vallankumouksellista parhaan etsimistä ihmisissä, heidän organisaatioissaan sekä heitä olennaisesti ympäröivässä maailmassa. Laajimmin käsitettynä se sisältää järjestelmällisen etsinnän tuloksen siitä, mikä antaa elävälle järjestelmälle “elämän” silloin kun se on elinvoimaisin, tehokkain ja rakentavimmin kykenevä taloudelliseen, ekologiseen ja inhimilliseen toimintaan. Aavostava kysely sisältää keskeisellä tavalla ne kysymisen taidot ja käytännöt, jotka vahvistavat järjestelmän kykyä ymmärtää, ennakoida ja voimistaa myönteisiä mahdollisuuksia.