YHTEISÖHAUTOMO KESTÄVÄN KEHITYKSEN PROJEKTEILLE

CLIPS on ratkaisuhakuinen ohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata yhteisöprojekteja niiden alkuvaiheissa – sekä jo olemassa olevia hankkeita niiden kamppaillessaan ongelmissa tai yksinkertaisesti tarvitessaan elvytystä. CLIPS:in tarkoitus on tarjota puitteet ja selittävä toimintamalli yhteisöjen kehittämiselle. Lisäksi se tuo esiin erityisiä nykyisissä yhteisöhankkeissa hyödyllisiksi havaittuja työkaluja.

CLIPS perustuu ekokylähankkeissa opittuihin kokemuksiin ja näkemyksiin. Nämä oivallukset on jalostettu malleiksi, käsitteiksi ja menetelmiksi, joita voidaan soveltaa missä tahansa yhteisöllisyyden arvon tiedostavassa ryhmässä. CLIPS-pakettia kehitettäessä sitä testattiin ja arvioitiin yhteisöaloitteissa yhdeksässä Euroopan maassa.

PROJEKTIT

Hyvät projektit jatkavat elämänsä samaan aikaan kun kun eri ihmiset tulevat ja menevät. Vuosikymmentä pidempään säilyneissä projekteissa monet niistä ihmisistä, jotka ajattelivat löytäneensä “juuri sen tietyn paikan”, päätyivätkin poistumaan. Kaikki kollektiiviset projektit eivät vaan sovellu kaikille niistä kiinnostuneille ihmisille. Tämän lisäksi siirtyminen kohti yhteistyöllisempiä ja yhteisöllisempiä elämäntapoja voi olla yllättävän haastavaa. Joskus siihen tarvitaan enemmän sopeutumista, muutosta ja sitoumusta, kuin mitä ihmiset ovat valmiita käsittelemään.

Tässä on tärkeä läksy: yhteisöllistä aloitetta kypsyttäessä projektilla ja yhteisöllä on jonkin verran yksilöä tärkeämpi asema.

HAUTOMO

Mikä on hautomo? CLIPSin näkökulmalta se on avustettu ryhmää tukeva prosessi jännitteiden, ratkaisujen, resurssien ja menetelmien tunnistamiseksi, soveltaen sopivia toimenpiteitä sopivina ajankohtina. Tämä on CLIPS-fasilitaattorien toimialuetta. Kuten kätilöt, niin myös CLIPS-fasilitaattorit avustavat ryhmiä niiden projektien synnytyksen aikana sekä ohjaavat projekteja etenemisen aikana. On merkillepantavaa, että prosessi tarvitsee huomiota ja huolenpitoa, muttei koskaan autoritaarista otetta.

TYÖVÄLINEET

CLIPS:in tarkoitus on suositella ja selvittää puitteet, joilla lähestyä yhteisön kehittämistä. Se tuo esiin olemassa olevissa yhteisöhankkeissa hyödyllisiksi havaittuja erityisiä työvälineitä.

CLIPS perustuu vakiintuneissa ekokyläprojekteissa opittuun ja oivallettuun. Nämä oivallukset on jalostettu malleiksi, käsitteiksi ja menetelmiksi, joita voidaan soveltaa missä tahansa yhteisöllisyyden arvon tiedostavassa ryhmässä. Kehitystyön yhteydessä CLIPS-pakettia on testattu ja arvioitu Euroopan yhdeksän maan yhteisöllisissä hankkeissa.

KOULUTTAJAT

CLIPS-kouluttajat ovat kokeneita fasilitaattoreita, jotka tuntevat CLIPS-mallin ja työvälineet. He ohjaavat ryhmää niiden haastavien vaiheiden lävitse, jotka usein ratkaisevat projektin onnistumisen tai epäonnistumisen.

CLIPS-ohjelma sisältää työpajoja, mentorointia ja koulutuksia sekä online-alustan, jossa on sekä projekteille että yhteisöjen kasvua tukemaan sitoutuneille kouluttajille saatavilla resursseja, linkkejä, esimerkkejä ja välineitä työskentelyyn.