Kestävien yhteisöjen kypsyttämö-kumppanuusohjelma

KESTÄVÄ KEHITYS – VIELÄ TEHTÄVÄÄ

21 edustajaa yhdeksästä Euroopan kansallisesta ekokyläverkostosta kokoontui Italian Torri Superioressa  31.10. – 4. 11.2014 alkaakseen suunnitella kestävien yhteisöhankkeiden kypsyttämöohjelmaa. Kaksivuotisessa Erasmus+ -rahoitteisessa projektissa ”Kestävien yhteisöjen kypsyttämö-kumppanuusohjelma” (“Sustainable Community Incubator Partnership ProgramSCIPP) luotaisiin puitteet yhteisöllisten hankkeiden tukemiselle niiden eri kehitysvaiheissa ja näihin liittyvissä haasteissa.

Ohjelma oli osa Erasmus+ Avaintoiminto 2:ta, eli “Yhteistyötä innovoimiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi”. Sitä kehittävät kokeneet valmentajat, joilla oli vuosien kokemus aikuiskoulutuksesta ja joista suurin osa oli pitkään osallistunut myös yhteisöjen kehittämistehtäviin ja ryhmäprosesseihin.

SCIPP-ohjelman kehittäjien julkilausumana: “Me, kestävien yhteisöjen kypsyttämökehyksen kehittäjät, ymmärrämme oman kokemuksemme pohjalta projekti- ja yhteisökehityksen eri vaiheiden merkityksen ja monimutkaisuuden; aloituksesta visiointiin, päätöksentekoon, viestintään, konfliktien ratkaisemiseen, rakenteeseen, laajenemiseen ja muutokseen. Pyrimme edistämään kokemalla oppimamme tiedon siirtämistä tarjoamalla ryhmille työkaluja näiden vaiheiden läpi käymiseen sekä vaiheisiin liittyvien haasteiden tehokkaaseen hallintaan, lisäten kokonaismenestystä ja kestävyyttä. Lyndon B. Johnsonin sanoin: Ei ole ongelmia, joita emme pysty ratkaisemaan yhdessä, ja hyvin harvoja, jotka voimme ratkaista itse.”

SCIPP-ohjelman päätyttyä työ jatkuu Erasmus+ rahoitteisena CLIPS-ohjelmana (Community Learning Incubator Programme for Sustainability). Tässä vaiheessa jo kehitettyä kypsyttämöohjelmaa levitetään laajemmin hyödynnettäväksi, sitä edelleenkehitetään ja sen käyttöä edistäviä työkaluja testataan ja jatkokehitetään. Suomi pääsi mukaan ohjelmaan, kun Kurjen ekokyläyhdistys ry hyväksyttiin hankkeen toisen vaiheen kumppaniksi. Muut kumppanuusorganisaatiot ovat Saksasta, Tanskasta, Italiasta, Hollannista, Unkarista, Romaniasta, Sloveniasta, Espanjasta ja Ruotsista.

Kypsyttämöohjelmassa otetaan huomioon yhteisöhankkeiden monimuotoisuus ja pyritään vastaamaan laaja-alaisesti monenlaisten projektien tarpeisiin. Jonkin uuden aloittaminen menestyksellisesti on jo yksilötasolla haastavaa monesta syystä; yhteisönä tai ryhmänä aloittaminen tuo mukaan hankkeisiin vielä uuden kerroksen monimutkaisuutta. Kohdattuaan näitä haasteita monet aloitteet hiipuvat muutamassa vuodessa. Kypsyttämöohjelma lähestyy asiaa innovatiivisesti tehden päätelmiä vakiintuneissa yhteisöissä ja hankkeissa saaduista kokemuksista läpi Euroopan. Yhteisöjen rakentaminen on korvaamaton taito ja sitä tarvitsee kehittää nyky-yhteiskunnan kontekstissa.

Koordinaatioryhmä Torri Superioressa käytti polkupyörää metaforana ohjelman puitteille: Pyörät edustivat jo olemassa olevia menetelmiä ja lähestymistapoja, kun taas runko ja kaikki liittyvät osat on vielä suunniteltava hankkeen tai yhteisön todellisten tarpeiden mukaisesti – joko alkaen tyhjästä tai jo vakiintuneista käytännöistä, jotka aiheuttavat haasteita. Kypsyttämö pyrkii luomaan ympäristön tehokkaalle siirtymiselle ryhmäprosessin vaiheiden läpi.

Yksi hankkeen erityistavoitteista on luoda 40-sivuinen opaskirja, jossa hahmotellaan yhteisöjen kehittämisen tärkeimmät vaiheet ja tuodaan esille tavanomaisimmin kohdattavia haasteita sekä tekniikoita näiden kysymysten käsittelemiseksi. Kattava käytännön opas sisältää itsearviointi- ja itseapuvälineet sekä luettelon koulutetuista ja kokeneista henkilöistä, joita on saatavilla yhteisöhankkeiden avuksi ja käytännön tueksi. Tämä tiedon ja kontaktien lähde on saatavilla verkkopohjaisessa avoimessa kirjastossamme.

Mikä tahansa organisaatio tai epävirallinen ryhmä voi käyttää näitä työkaluja parantaakseen suhteiden, viestinnän ja osallistumisen laatuaan. Työkaluista voi olla hyötyä konfliktien sovitteluissa, kommunikaation katkeamisissa, syrjäytymisissä, psykologisten haavojen parantamisissa sekä palautettaessa ihmisten luottamusta yhteiseen.