23.5.2022 Kestävien yhteisöjen hyödyt käyttöön

Vesilahdella hiotaan toukokuun lopulla yhteisötaitoja. Rautialan juhlatalossa järjestetään kolmipäiväinen yhteisökehitystapahtuma, joka sopii tueksi työ- ja asumisyhteisöissä, harraste- ja vapaaehtoisorganisaatioissa, yhdistyksissä ja perheyhteisöissä mukana oleville ja niiden toimintaa kehittäville.

Yhteisöllisyys lisää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja terveyttä. Organisaatiotutkimuksen mukaan yhteisöllisyys ja luottamus mahdollistavat arjen sujuvuuden (Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma, Koivumäki 2008). Onnellisuustutkijoiden mukaan kuuluminen yhteisöön ja yhteisten arvojen jakaminen synnyttävät ihmisissä maksimaalisen onnellisuuden tunteen.

Euroopan ekokyläverkostossa saatujen kokemusten mukaan suurin osa yhteisöllisistä hankkeista kariutui jo ensimmäisten 2-3 vuoden aikana. Syyt liittyivät usein ihmissuhteiden, viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä yhteistyön alueille. Siksi vahvan sosiaalisen osaamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä toimivien yhteistyömallien hyödyntäminen niin päätöksenteossa kuin toimintojen organisoinnissa lisää merkittävästi yhteisöjen kestävyyttä ja onnistumismahdollisuuksia.

Tapahtumassa tutustutaan yhteisöhankkeiden onnistumiseen liittyviin tekijöihin niin teorian kuin käytännön harjoitusten avulla. Kolmen päivän aikana tutustutaan malliin, jonka avulla voi paremmin ymmärtää ja ohjata yhteisöllisten hankkeiden dynamiikkaa. Lisäksi opitaan käytännön menetelmiä, joilla voi vahvistaa ja selkeyttää yhteisötoiminnan onnistumiselle tärkeitä elementtejä: yhteisöhenkeä ja -identiteettiä, yhteistyötaitoja, osallistavaa päätöksentekoa ja toiminnallisia rakenteita. Ja tietty tutustutaan ja verkostutaan muihin asiasta kiinnostuneisiin.

Yhteisökehitystapahtuman ohjaavat italialaiset yhteisökouluttajat, joilla on pitkä ja monipuolinen henkilökohtainen kokemus kestävistä yhteisöhankkeista ja niiden kehittämisestä. Opetuskielenä on englanti.

Yhteisökehitystapahtuma on kaikille avoin ja suunnattu kaikenlaisissa yhteisössä mukana oleville ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisen hyödyllinen se on alkuvaiheissaan oleville hankkeille sekä konfliktitilaan päätyneille tai muuten piristystä ja uutta suuntaa toiminnalleen hakeville hankkeille.

Tapahtuman järjestää Kurjen ekokyläyhdistys ry Kantri ry:n tukemana.

Tapahtuman ajankohta: 27.-29.5.2022, päivittäin klo 9.00 – 19.30 (su ohjelma päättyy aiemmin)

Tapahtuman paikka: Rautialan Juhlatalo, Rautiala 6, 37470 Vesilahti

31.8.2021 Kurjen ekokyläyhdistys ry – yhteisötaitojen edelläkävijä


Yhteisöt eivät nykyisen yksilökeskeisen kulttuurimme aikaan rakennu itsestään.

Euroopan ekokyläverkostossa saatujen kokemusten mukaan useimmat yhteisölliset hankkeet kariutuvat jo ensimmäisten 2-3 vuoden aikana.

CLIPS (Community Learning Incubator Program for Sustainability) on Erasmus+ -ohjelman rahoittama kumppanuushanke, jossa luodaan menetelmiä ja työkaluja auttamaan yhteisövetoisia projekteja menestymään aiempaa paremmin.

Suomalaisena kumppanina hankkeessa on Kurjen ekokyläyhdistys ry Vesilahdelta sekä avustavana kumppanina Suomen kestävän elämäntavan yhdistykset ry (SKEY ry). CLIPS-hankkeen muut kumppanuusorganisaatiot tulevat Italiasta, Espanjasta, Sloveniasta, Unkarista, Romaniasta, Tanskasta, Alankomaista, Saksasta ja Ruotsista. Kurjen ekokyläyhdistyksen Jonna Kolkka ja Reima Kanerva olivat Espanjan Arterra Bizimodussa (https://arterrabizimodu.org/) CLIPS-fasilitoijien koulutuksessa (3.-7.8.2021) saamassa oppia CLIPS-hankkeessa tuotettujen yhteisökehittämismenetelmien käyttöön.

Kouluttajina Arterra Bizimodussa olivat Mauge Cañada Zorrilla (https://clips.gen-europe.org/member/mauge-canada-zorrilla/) Espanjasta sekä Genny Carrero (https://clips.gen-europe.org/member/genny-carraro/) Italiasta. Molemmat heistä ovat pitkään työskennelleet yhteisökouluttajina ja -konsultteina sekä olleet aktiivisesti kehittämässä niin CLIPS-hanketta
kuin siinä luotuja yhteisökehittämisen menetelmiä ja työkaluja. Osallistujia koulutuksessa oli Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Alankomaista, Espanjasta, Unkarista ja Italiasta.

Jonna ja Reima jakavat CLIPS-yhteisökehittämistietoutta Suomessa eteenpäin. Omassa ekokylässä Vesilahdella olikin jo viikonlopulla ensimmäinen CLIPS-workshop, jossa porukalla käytiin läpi yhteisönä kehittymisen oppeja sekä sovellettiin CLIPS-hankkeessa tuotettuja yhteisökehittämisen käytännön menetelmiä.


CLIPS-hanke on ollut meneillään lähes kolme vuotta. Hankkeen tuloksia ovat:

 • CLIPS-yhteisökehittämisopas – kirjoitettuna englanniksi ja käännettynä 10 kansalliselle kielelle,
 • Lähes 30 käytännöllistä työskentelymenetelmää, jotka on luotu ja koottu yhteen edistämään yhteisöhankkeiden menestystä (ja nämä käännettyinä 10 kansalliselle kielelle),
 • Lähes 30 helppokäyttöistä työkalua sujuvoittamaan vuorovaikutusta erilaisissa yhteisöprojekteissa (näiden käyttöön ei tarvita mitään aikaisempaa kokemusta),
 • CLIPS-lautapeli, jonka avulla ryhmät voivat harjoitella hauskalla ja leikkisällä tavalla yhteistoiminnassa hyödyllisiä ajattelumalleja ja päätöksentekotaitoja, sekä hankkeissa yllätyksellisestikin eteen tulevia asioita.
 • videoita ja kertomuksia parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi yhteisöhankkeista eri kumppanuusmaissa

Vaikka CLIPS-hanke on toteutettu ekokyläympäristöissä, ovat sen tulokset hyödynnettävissä kaikenlaisissa yhteisöhankkeissa.

31.8.2021 Yhteisöhautomohanke CLIPS tuotti runsaasti käytännön tuloksia yhteisöllisten hankkeiden menestymiseksi

Noin kolme vuotta sitten Euroopan ekokyläverkostossa (Global Ecovillage Network Europe, GEN Europe) perustettiin CLIPS-yhteisöhautomohanke (Community Learning Incubator Program for Sustainability) Erasmus+ -rahoituksella. Hanke tukee yhteisövetoisia projekteja menestymään aiempaa paremmin etenkin niiden varhaisvaiheissa. Havaitun mukaan
huomattava osa yhteisöllisistä hankkeista kun kariutui jo 2-3 vuoden sisällä. Usein epäonnistumisten syyt juurtuivat ihmissuhteiden, viestinnän ja yhteistyön alueisiin. Juuri siksi vankan sosiaalisen osaamisen kehittäminen projektiryhmissä lisääkin merkittävästi yhteisöprojektien mahdollisuuksia onnistua. CLIPS-hankkeessa huomio kohdennettiin juuri
näihin asioihin.

CLIPS-hanke esittelee myös CLIPS-mallin, joka kuvaa yhteisöhankkeissa vaikuttavia elementtejä niin, että hankkeiden dynamiikkaa voidaan helpommin ymmärtää.

Euroopan ekokyläverkostossa on jo vuosikymmeniä tutkittu yhteisöllisten hankkeiden menestystekijöitä. Keski- ja Etelä-Euroopassa ekokylätoiminta on ollut aktiivista paljon pidempään kuin Suomessa ja se on rakentunut paljon laajemmaksi kuin täällä. Näin se on tarjonnut kattavan ja tarpeeksi yhtenäisen ympäristön tutkia hankkeiden onnistumista. Eturivin toimijoina tässä työssä ovat olleet muun muassa italialaiset ekokyläyhteisöt, mm. Torri Superiore.

Vaikka CLIPS-hanke on toteutettu ekokyläympäristöissä, ovat sen tulokset hyödynnettävissä kaikenlaisissa yhteisöhankkeissa.

CLIPS-hankkeen kumppanuusorganisaatiot tulevat Italiasta, Espanjasta, Sloveniasta, Unkarista, Romaniasta, Tanskasta, Alankomaista, Saksasta, Ruotsista ja Suomesta. CLIPS-projekti kokosi yhteen kansalliset kumppanuusorganisaatiot kehittämään yhdessä CLIPS-ohjelman sisältöä sekä lisäämään kestävien yhteisöllisten hankkeiden ja aloitteiden
onnistumisprosenttia kansallisilla tasolla. Suomalaisena kumppanina hankkeessa ovat olleet Kurjen ekokyläyhdistys ry Vesilahdelta sekä avustavana kumppanina Suomen kestävän elämäntavan yhdistykset ry (SKEY ry).

CLIPS-hankkeessa käytännön työ tehtiin työryhmissä, jotka omistautuivat hankkeessa määritellyille eri tavoitteille (Intellectual Outputs), kuten CLIPS-metodit, CLIPS-lautapeli tai parhaat CLIPS-käytännöt ja esimerkit. Työtä tehtiin sekä kasvokkain että etänä verkossa.

Hanke tuotti tuloksenaan:

 • CLIPS-yhteisökehittämisoppaan – kirjoitettuna englanniksi ja käännettynä 10 kansalliselle kielelle,
 • Lähes 30 käytännöllistä työskentelymenetelmää, jotka on luotu ja koottu yhteen edistämään yhteisöhankkeiden menestystä (ja nämä käännettyinä 10 kansalliselle kielelle),
 • Lähes 30 helppokäyttöistä työkalua sujuvoittamaan vuorovaikutusta erilaisissa yhteisöprojekteissa (näiden käyttöön ei tarvita mitään aikaisempaa kokemusta),
 • CLIPS-lautapelin, jonka avulla ryhmät voivat harjoitella hauskalla ja leikkisällä tavalla yhteistoiminnassa hyödyllisiä ajattelumalleja ja päätöksentekotaitoja, sekä hankkeissa yllätyksellisestikin eteen tulevia asioita.
 • videoita ja kertomuksia parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi yhteisöhankkeista eri kumppanuus-maissa.

Hankkeelle tullaan hakemaan lisärahoitusta, jotta kehitystyötä päästään jatkamaan. Kurjen ekokyläyhdistys ry ja Suomen kestävän elämäntavan yhteistöt ry tulevat jatkamaan CLIPS yhteisöhautomokonseptin jalkauttamista Suomeen.

23.7.2021 Eurooppa-tason yhteisöosaamista Suomeen

Euroopan ekokyläverkostossa (Global Ecovillage Network Europe, GEN Europe) on jo vuosikymmeniä tutkittu yhteisöllisten hankkeiden menestystekijöitä.

Keski- ja Etelä-Euroopassa ekokylätoiminta on ollut aktiivista paljon pidempään kuin Suomessa ja se on rakentunut paljon laajemmaksi kuin täällä. Näin se tarjoaa kattavan ja riittävän yhtenäisen ympäristön tutkia hankkeiden toteutumiseen vaikuttavia seikkoja.

Euroopassn ekokyläverkostossa saatujen kokemusten mukaan useimmat yhteisöllisistä hankkeista epäonnistuvat jo ensimmäisten 2-3 vuoden aikana.

Usein epäonnistumisten syyt juurtuvat ihmissuhteiden, viestinnän ja yhteistyön alueisiin. Siksi vankan sosiaalisen osaamisen kehittäminen projektiryhmissä lisää merkittävästi yhteisöprojektien mahdollisuuksia onnistua. Eurooppalainen Yhteisöhautomo-ohjelma CLIPS (Community Learning Incubator Programme for Sustainability) kohdentaa huomion juuri näihin asioihin. Lisäksi se esittelee CLIPS-mallin, joka kuvaa yhteisöhankkeissa vaikuttavia elementtejä niin, että hankkeiden dynamiikkaa voidaan helpommin ymmärtää.

CLIPS on Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke, jossa luodaan menetelmiä ja työkaluja auttamaan yhteisövetoisia projekteja menestymään paremmin niiden varhaisissa kriittisissä vaiheissa. CLIPS tukee myös vakiintuneita yhteisöhankkeita, jotka tarvitsevat jossakin kehitysvaiheessaan esimerkiksi intention, vision tai mission uudelleen arviointia, toimivampien yhteisöllisten rakenteiden luomista tai yhteisöllisyyttä paremmin tukevaa viestintää ja päätöksentekoa.

CLIPS-hankkeen kumppanuusorganisaatiot tulevat Italiasta, Espanjasta, Kroatiasta, Unkarista, Romaniasta, Tanskasta, Alankomaista, Saksasta, Ruotsista ja Suomesta.
CLIPS-projekti kokoaa yhteen kansalliset kumppanuusorganisaatiot kehittämään yhdessä CLIPS-ohjelman sisältöä sekä lisäämään kestävien yhteisöllisten hankkeiden ja aloitteiden onnistumisprosenttia kansallisilla tasolla. Suomalaisena kumppanina hankkeessa on Kurjen ekokyläyhdistys ry Vesilahdelta sekä avustavana kumppanina Suomen kestävän elämäntavan yhdistykset ry (SKEY ry).

CLIPS-hanke on ollut meneillään lähes kolme vuotta. Käytännön työ on tehty työryhmissä, jotka ovat omistautuneet CLIPS-projektissa määritellyille eri tavoitteille (intellectual outputs), kuten CLIPS-metodit, CLIPS-lautapeli tai parhaat CLIPS-käytännöt ja esimerkit. Työtä on tehty sekä kasvokkain että etänä verkossa. CLIPS projektin Transnational Meeting -kokouksissa, joissa kansalliset kumppanit kokoontuvat yhdessä, on sekä tehty käytännön kehitystyötä että tarkasteltu projektin kulloistakin tilaa ja tuloksia sekä suunniteltu projektin tulevat vaiheet.

Kesäkuun 2021 lopulla viimeinen kansainvälinen CLIPS Transnational Meeting pidettiin Hellengelillen ekokylässä Tanskassa. Edustajat useimmista kumppanuus-maista tapasivat siellä ja työskentelivät jälleen kasvotusten ensimmäisen kerran noin 1,5 vuoden etäyhteistyön jälkeen.

Yksi TNM-kokouksen pääkohdista oli viimeistellä projekti, sillä CLIPS-projekti nykymuodossaan päättyy 31.8.2021.

Toinen oleellinen kohta oli suunnitella projektin jatko: mitä nyt tarvitaan ja ketkä sen tekevät.

Kolmas tärkeä aihe oli yhteisen arvostuksen ilmaiseminen projektissa jo tehdylle työlle ja saavutetuille tuloksille, joita ovat:

 • CLIPS-yhteisökehittämisopas – kirjoitettuna englanniksi ja käännettynä 10 kansalliselle kielelle,
 • Lähes 30 käytännöllistä työskentelymenetelmää, jotka on luotu ja koottu yhteen edistämään yhteisöhankkeiden menestystä (ja nämä käännettyinä 10 kansalliselle kielelle),
 • Lähes 30 helppokäyttöistä työkalua sujuvoittamaan vuorovaikutusta erilaisissa yhteisöprojekteissa (näiden käyttöön ei tarvita mitään aikaisempaa kokemusta),
 • CLIPS-lautapeli, jonka avulla ryhmät voivat harjoitella hauskalla ja leikkisällä tavalla yhteistoiminnassa hyödyllisiä ajattelumalleja ja päätöksentekotaitoja, sekä hankkeissa yllätyksellisestikin eteen tulevia asioita.
 • videoita ja kertomuksia parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi yhteisöhankkeista eri kumppanuus-maissa

Vaikka CLIPS-hanke on toteutettu ekokyläympäristöissä, ovat sen tulokset hyödynnettävissä kaikenlaisissa yhteisöhankkeissa.

Enemmän kestäviä yhteisöjä – enemmän toteutuneita unelmia

Hallingelillen ekokylä Tanskassa on 15 vuoden menestystarina: yhteisöryhmä toteutti unelmansa ja rakensi noin 20 talon ja 70 asukkaan ekologisen asuinyhteisön.

Hallingelillessä myös pienemmät unelmat ovat toteutuneet. Yksi näistä oli nuoren tytön unelma saada seepra asumaan kylään. Toinen taas oli muutaman kyläläisen, jotka halusivat rakentaa Hallingelilleen pesän kattohaikaralle, tuolle melko harvalukuiselle Tanskan kansallislinnulle. Ison pesän rakentaminen korkealle pitkän salon päähän olisi haaasteellinen tehtävä jo pelkästään rakennusponnistelujen vuoksi, ja sen lisäksi myös monien lakien, säädösten ja määräysten noudattamisen osalta. He kuitenkin uskoivat, että mikäli onnistuvat rakentamaan pesän, niin tuo harvinainen lintu kyllä löytäisi tiensä Hallingelilleen. Unelmaansa uskoen he rakensivat pesän – ja 4 lopulta vuoden odottamisen jälkeen haikara ilmestyi paikalle.

.. Ja CLIPS-tarina jatkuu …

23.7.2021 Italialaiset yhteisökouluttajat tuovat taitojaan Suomeen

Euroopan ekokyläverkostossa (Global Ecovillage Network Europe, GEN Europe) on jo vuosikymmeniä tutkittu yhteisöllisten hankkeiden menestystekijöitä. Keski- ja Etelä-Euroopassa ekokylätoiminta on ollut aktiivista paljon pidempään kuin Suomessa ja se on rakentunut paljon laajemmaksi kuin täällä. Näin se on jo pitkään tarjonnut kattavan ja tarpeeksi yhtenäisen ympäristön tutkia hankkeiden onnistumista. Eturivin toimijoina tässä työssä ovat olleet muun muassa italialaiset ekokyläyhteisöt, mm. Torri Superiore.

Noin kolme vuotta sitten Euroopan ekokyläverkostossa perustettiin CLIPS-yhteisöhautomohanke (Community Learning Incubator Program for Sustainability) Erasmus+ -rahoituksella. Hanke tukee yhteisövetoisia projekteja menestymään aiempaa paremmin etenkin niiden varhaisvaiheissa. Havaitun mukaan huomattava osa yhteisöllisistä hankkeista nimittäin kariutuu nykyisellään jo 2-3 vuoden sisällä. Usein epäonnistumisten syyt juurtuvat ihmissuhteiden, viestinnän ja yhteistyön alueisiin. Siksi vankan sosiaalisen osaamisen kehittäminen projektiryhmissä lisää merkittävästi yhteisöprojektien mahdollisuuksia onnistua. CLIPS-hankkeessa huomio kohdennetaan juuri näihin asioihin. Lisäksi hanke esittelee CLIPS-mallin, joka kuvaa yhteisöhankkeissa vaikuttavia elementtejä niin, että hankkeiden dynamiikkaa voidaan helpommin ymmärtää.

CLIPS tukee myös vakiintuneita yhteisöhankkeita, jotka tarvitsevat jossakin kehitysvaiheessaan esimerkiksi intention, vision tai mission uudelleen määrittelyä, paremmin toimivien yhteisöllisten rakenteiden luomista tai yhteisöllisyyttä paremmin tukevaa viestintää ja päätöksentekoa.

CLIPS-hankkeen kumppanuusorganisaatiot tulevat Italiasta, Espanjasta, Kroatiasta, Unkarista, Romaniasta, Tanskasta, Alankomaista, Saksasta, Ruotsista ja Suomesta.

CLIPS-yhteisöhautomohanketta aktiivisesti kehittäneet italalaiset yhteisövalmentajat Lucilla Borio, Giorgia Lattuca, Genny Carrero ja Riccardo Clemente kouluttavat nyt suomalaisia yhteisötoimijoita ratkaisemaan yhteisöprojektien haasteita. Koulutus tapahtuu viikottaisina nettitapaamisina heinäkuussa 2021 ja se on ensimmäinen CLIPS-hankkeessa toteutettava etäkoulutus. Kuhunkin koulutuspäivään osallistuu kaksi valmentajaa Italiasta. Osallistujia koulutuksessa on sekä Suomesta että Italiasta. Koulutuskieli on englanti.

Koulutuksessa käydään läpi käytännöllisiä CLIPS-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä yhteisötoiminnan sujuvoittamiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksessa hyödynnetään CLIPS-mallia, jossa yhteisöhanke esitetään monitasoisena (yksilö – yhteisö – intentio – rakenne – käytäntö) prosessina, jossa kaikkien tasojen olemassaolo, erityispiirteet, tehtävät ja keskinäinen vuorovaikutus tulee ottaa huomioon onnistuneen yhteisöhankkeen luomiseksi.

Suomalaisena yhteistyökumppanina koulutuksen kehittämisessä ja järjestelyissä on toiminut Kurjen ekokyläyhdistys ry Vesilahdelta. Yhdistys on toiminut myös CLIPS-hankkeen suomalaisena yhteistyökumppanina. Avustavana kumppanina CLIPS-hankkeessa on toiminut Suomen kestävän elämäntavan yhdistykset ry (SKEY ry).

Vaikka CLIPS-hanke on toteutettu ekokyläympäristöissä, ovat sen tulokset hyödynnettävissä kaikenlaisissa yhteisöhankkeissa.


Lähes kolmevuotisen CLIPS-hankkeen tuloksia ovat:

 • CLIPS-yhteisökehittämisopas – kirjoitettuna englanniksi ja käännettynä 10 kansalliselle kielelle,
 • Lähes 30 käytännöllistä työskentelymenetelmää, jotka on luotu ja koottu yhteen edistämään yhteisöhankkeiden menestystä (ja nämä käännettyinä 10 kansalliselle kielelle),
 • Lähes 30 helppokäyttöistä työkalua sujuvoittamaan vuorovaikutusta erilaisissa yhteisöprojekteissa (näiden käyttöön ei tarvita mitään aikaisempaa kokemusta),
 • CLIPS-lautapeli, jonka avulla ryhmät voivat harjoitella hauskalla ja leikkisällä tavalla yhteistoiminnassa hyödyllisiä ajattelumalleja ja päätöksentekotaitoja, sekä hankkeissa yllätyksellisestikin eteen tulevia asioita.
 • videoita ja kertomuksia parhaiden käytäntöjen esittelemiseksi yhteisöhankkeista eri kumppanuus-maissa

8.5.2019 Uusi avaus yhteisökypsyttämöille

Euroopan ekokylät ovat kehittämässä työkaluja kestävän kehityksen mukaiseen elämään.

Me olemme todistamassa maailman laajuista individualismin kukoistusta. Yhteisöt hajoavat kaikkialla. Kun yksilöt tulevat yhteen ja yrittävät luoda uusia yhteisöjä, niin heillä ei ole tarvittavaa osaamista. Yli 90 % yhteisöjen perustamisyrityksestä epäonnistuu. Löytääkseen ratkaisun ongelmaan, kokeneet yhteisöihmiset eri puolilta Eurooppaa loivat yhteisökypsyttämö-ohjelman, CLIPS:n, jota ERASMUS+ rahoitti vuosina 2015-2017. CLIPS tulee sanoista Community Learning Incubator Programme for Sustainability.

Kehittääkseen yhteisökypsyttämö-ohjelmaa edelleen 24 edustajaa yhteisöorganisaatioista 10 eri maasta kokoontui alkuvuodesta Sunny Hill:ssä Sloveniassa käynnistääkseen ERASMUS+:n rahoittaman CLIPS 2 projektin. Suomesta mukana on Kurjen ekokyläyhdistys ry yhteistyössä Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n kanssa.

Osanottajien keskuudessa oli selvä ymmärrys siitä, että yhteisöt eivät ole luksusta tai vähintäänkin niiden ei tulisi olla. Mukanaolo merkityksellisiä ihmissuhteita sisältävissä yhteisöissä on ihmisten perustarve. ”Yhteisö” on ”ihminen” monikossa ja toisinpäin ”ihminen” on ”yhteisö” yksikössä. Meidän globaali vastuu ei ole vain säilyttää uhanalaisia lajeja ja ekosysteemejä vaan säilyttää myös yhteisöjen rikkaus.

Yhteisöjen perustamisen fasilitointi ja laadukas ryhmätyöskentely yleisestikin on tarpeen sadoissa, ellei tuhansissakin projekteissa ympäri Eurooppaa. Yhteisökypsyttämö-ohjelma on vahvistamassa innovatiivisia metodologioita ja prosesseja, joista olisi tukea erilaisille ryhmille.

Tähän mennessä yhteisökypsyttämöt ovat saaneet jalansijaa monissa Euroopan maissa CLIPS 1 -projektin päättymisen jälkeen. CLIPS 2 -projektin tarkoituksena on parantaa yhteisökypsyttämöä ja levittää sitä palvelemaan yhteisöprojektien todellisia tarpeita.

Vahvat yhteisöt ovat vankka perusta sosiaalisten kriisien ja ilmastonmuutoksen kohtaamiseen. Tapaaminen Sloveniassa vakuutti osanottajat siitä, että yhteisökypsyttämöt eivät ole vaan välttämättömyys vaan myös kiireellisesti eteenpäin vietävä asia. Harjoitteluyhteisö luotiin, koska yhteisötaitojen opettaminen vaatii kokemusta yhteisöissä olosta.

Voimme vain toivoa, että yhteisökypsyttämö-ohjelma antaa oman panoksensa parantaakseen globaalia individualismiepidemiaa ja auttaakseen sekä uusia että vanhoja yhteisöjä menestymään. Me myös toivomme, että yhteisöprojektit kokevat yhteisökypsyttämöt arvokkaiksi ja käyttökelpoisiksi.

Nettisivut: