CLIPS-malli

CLIPS-hankkeessa on kehitetty malli kuvaamaan yhteisöprojekteihin sisältyviä tasoja ja niiden monimutkaisia dynamiikkoja. CLIPS-malli rakentuu sisäkkäisille elementeille, joiden keskiössä on yksilön ja yhteisön välinen suhde. Malli laajenee tästä aikomukseen, rakenteeseen ja käytäntöön.

CLIPS-malli havainnollistaa tasojen yhdistyneisyyttä alkaen yksilön ja yhteisön muodostamasta kaksoisytimestä. Nämä kaksi ovat keskiössä, koska ne ovat ratkaisevia minkä tahansa projektin terveelle kehitykselle. Kukoistava yhteisö syntyy kukoistavista yksilöistä ja toimiva yhteisö puolestaan edistää yksilöllistä kasvua.

Seuraava taso yhteisöllisissä projekteissa on yhteinen aikomus – sen määrittäminen ja ylläpitäminen.

Tämän jälkeen on vuorossa toimivien rakenteiden luominen. Rakenteet tulee linjata aikomuksiin ja arvoihin. Hallinto, päätöksenteko, omaisuus ja valta, kommunikaatio jne. tarvitsee laittaa niiden mukaisesti paikalleen. Varsinaisten käytäntöjen taso muotoutuu viimeiseksi aikomuksista ja rakenteista polveutuen.

Ihannetapauksessa yksilö, yhteisö, aikomus, rakenne ja käytäntö ovat täydellisesti yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisiinsa. Näin ei kuitenkaan kokemusten mukaan välttämättä ole. Käytäntö ei aina yhdisty aikomusten kanssa. Rakenteet voivat puuttua tai olla riittämättömät, mikä aiheuttaa sekaannusta ja häiriöitä. Aikomukset voivat kärsiä siitä, ettei niitä tutkita uudelleen ja pidetä elävinä – ehkäpä siksi, että ainoastaan muutama alkuperäinen perustaja sisäistää ne kokonaan. Aikomuksen, rakenteen ja käytännön yhtenäisyyttä sekä yksilön ja yhteisön välistä tasapainoa haastetaan jatkuvasti. Konfliktien ja toimimattomuuden syyt voidaan yleensä jäljittää tasojen välisten yhteyksien jättämiseen liian vähälle huomiolle tai jonkun tason laiminlyöntiin.

CLIPS-opas keskittyy neljään ensimmäiseen tasoon: yksilöön, yhteisöön, aikomukseen ja rakenteeseen. Viides taso, käytäntö, katetaan oppaassa muutamilla esimerkeillä, joilla pyritään kuvaamaan tasojen välisiä yhteyksiä.

CLIPS-malli